lovkrav

Man kan starte på kørekort 3 måneder inden man bliver 17 år, samt gå til teoriprøve 1 måned før man fylder 17 år. Man kan først komme til den praktiske prøve, den dag man er fyldt 17 år. Er man under 18 år, skal man køre med en ledsager indtil man selv fylder 18 år. Man skal udfylde en ledsagerblanket, som vil blive udleveret til eleverne til teori, som skal medbringes under kørslen når den praktiske prøve er bestået.

Inden man kan komme til den praktiske prøve, skal man have været igennem grundpakken!

29 teori lektioner
4 lektioner på kravlegård
4 lektioner på glat bane
16 lektioner på vejen

KØRSEL PÅ VEJEN

Når vi kører ude i trafikken, sidder der en udannet kørelærer ved siden af, som forklarer og fortæller hvordan man skal køre, og hvad man skal være opmærksom på. Kørelæreren har også pedaler, så vi kan gribe ind hvis dette skulle blive nødvendigt. Eleverne går hele tiden fra en lettere til en sværere øvelse, hver gang man har været ude at køre. Når man har haft teori, skal eleverne ud at køre, for at øve det vi har snakket om til teori. De fleste elever kan ikke nøjes med 16 lektioner på vejen, da der stilles store krav til orientering osv. derfor skal der påregnes ekstra lektioner. Den praktiske prøve foregår i den bil, eleverne er vant til at køre i.

PERSONDATALOVGIVNINGEN

Vi er ansvarlige for at opbevare de informationer vi får fra eleverne forsvarligt, så oplysningerne om eleverne ikke ender de forkerte steder. De oplysninger vi opbevarer er cpr-numre, navn, adresse, e-mail samt telefonnumre. Disse oplysninger bliver opbevaret i et låst skab, og bliver udleveret til eleverne til den teoretiske og den praktiske prøve. Efter den praktiske prøve, bliver ansøgningen afleveret til færdselsstyrelsen, og vi gemmer lektionsplanen så længe det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Når man har bestået den praktiske prøve, tages der et billede af eleven og vil blive lagt op på facebook, dog kun med elevens tilladelse. Eleven kan til en hver tid, forlange at få sit billede fjernet igen.

Ved tilmelding på hold accepteres samtidig disse vilkår

Førstehjælpskursus

Alle elever skal uanset alder, have et færdselsrelateret førstehjælpskursus, hvis det er første gang man er ved at tage et kørekort. Har man et førstehjælpsbevis, må det kun være 1 år gammelt, ved indleveringen til borgerservice. Jeg vil være behjælpelig med at finde et sted, hvor dette kursus kan tages. Vi er ved at finde ud af et samarbejde med livets kamp, og håber at dette snart vil blive aktuelt.

Køreteknisk anlæg

Lukket øvelsesplads (kravlegård). Her skal eleverne opnå færdighed i at beherske bilen ved lav hastighed under udførelse af følgende manøvrer:

Igangsætning og standsning
Kørsel i 8-tal
Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning
Baglæns kørsel med svingning
Forlæns og baglæns slalom
Parkering ved vejkant
Igangsætning på hældende vej
Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade
Vending
Parkering i båse

Manøvrebane (glatbane)

Eleverne skal opnå færdigheder i, hvorledes de skal reagere i visse kritiske situationer – på både tør og våd vej, under følgende manøvrer:

Bremsning ved hastighed på ca. 60 km/t
Hindringer på vejen og slalom
Genvindelse af vejgreb efter udskridning
Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant
Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant